Veřejný prostor - místo k obývání (2006)

Význam veřejného prostoru poznáme podle výčtu položek, které pod tento pojem řadíme: jsou to náměstí, ulice a parky, ale patří sem i nábřeží, průchody a podchody. Zkrátka všechna veřejná místa, která nejsou přímou součástí jednotlivých staveb, a která lidé užívají. Veřejný prostor je tedy velmi důležitou součástí lidských sídel. V tomto dílu Stylu se pokusíme najít odpověď na otázku, co znamená "kvalita" ve vztahu k veřejnému prostoru – tedy jaké parametry a předpoklady má mít veřejný prostor, aby takzvaně fungoval. Co má splňovat z hlediska estetického i funkčního. Dotkneme se i problematiky městského mobiliáře. Budeme se například ptát, zda do historického města patří soudobé tvarosloví laviček, odpadkových košů a stojanů na kola.
České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page