Obecní dům (2015)

Dokumentární film zahrnující více než stoleté dějiny slavného domu uprostřed Prahy. Výjimečná multifunkční stavba je spjata s českými dějinami 20. století. Jde o reprezentační dům české společnosti. Jeho role se postupně proměňovala, ale má stále své významné místo. Dnešní terminologií řečeno, multifunkční dům v sobě spojoval řadu prostor s nejrůznějším posláním. Prostory reprezentační – viz primátorský salonek-přes spolkové prostory, gastronomické, až po kulturní, hlavně hudební /Smetanova síň/ i výtvarné galerie. Jak prozíravé bylo toto spojení různých prostor, ukáží následující roky. Nejzásadnější role Obecního domu je ale role dějinná. Byla zde vyhlášena deklarace usilující o vznik samostatného českého státu a později i vyhlášena samostatná republika. Odehrávaly se tu památné události roku 1968 a později i první schůzky vznikajícího Občanského fóra v listopadu 1989. Současně je dům i svědkem úpadku občanské společnosti po roce 1948 a vlastně i srovnáním, měřítkem pro nově vznikající kulturní domy té doby.
České znění. 
Top of page