Alexej Čepička - Z vojína generálem (2009)

O vzestupu a pádu Gottwaldova zetě. Životní příběh jednoho z hlavních představitelů československého stalinismu, neblaze proslulého ministra národní obrany z padesátých let a zakladatele Pomocných technických praporů (PTP).
České znění. 
Top of page