Ještěři ze země Oz / Terrible lizards of Oz (?)

Je možné, že dinosauři žili i za přítomnosti savců a člověka? České znění. 
Top of page