Na vlně první republiky (2007)

Sedmidílný cyklus dvacetiminutových dokumentů by měl divákům přiblížit období vzniku naší republiky až po její konec – podepsání Mnichovské dohody, kdy vzniká Druhá republika.
České znění.

E1 - O politice a politicích
První díl se zaměřuje na politické události a osobnosti té doby.

E2 - O hercích a divadlech
V počátcích První republiky bylo všem do zpěvu – i pánům hercům. Ať už byli ze scén velkých a oficiálních nebo malých. Některé písničky – jako od Karla Hašlera – slýcháme dodnes. Ve dvacátých letech také vznikl fenomén hereckých hvězd. V třicátých letech divadlo překročilo české hranice, protože se vymanilo z národní omezenosti, hry Karla a Josefa Čapkových a Periferie Františka Langera přepluly moře a hrají se dodnes.

E3 - O filmu a filmařích
Po skončení první světové války a vzniku samostatného Československa byla založena řada produkčních filmových společností. Nejvýznamnější byla společnost AB Miloše Havla. Tomu nebylo ještě ani dvacet let, když se vypravil do Londýna a zde nakoupil seriálové filmy, brzy také produkoval první zpravodajský filmový týdeník u nás, což byl předchůdce dnešního zpravodajství. Filmová éra s sebou přinesla kult filmových hvězd. Byli to oni, kdo měli peníze a určovali tep doby, nechávali si šít módní toalety, kupovali si luxusní auta. Svět filmu byl neodolatelný… Pořadem provází herec Jiří Macháček.

E4 - O spisovatelích a literatuře
Meziválečné období patřilo v dějinách české literatury k jednomu z nejzajímavějších. Literatura živě reagovala na společenské události, ve shodě s modernismem si však také budovala svou vlastní specificky literární osobitost. Mnohá jména a díla zůstala trvalou součástí české kultury. Co z tehdejší tvorby překročilo národní hranice, je dílo Jaroslava Haška, Karla Čapka, Vladimíra Holana či Jaroslava Seiferta. A ovšem také dílo nejznámějšího rodáka z Prahy, kterého cizinci a dnes už i mnozí Češi řadí do české literatury – Franze Kafky. Obraz jeho absurdního pocitu z běhu světa je stále živý…

E5 - O módě, výtvarnících, fotografech a architektuře
Praha byla za první republiky centrum módy. Tón udávaly salony, kde se oblékaly filmové hvězdy. Zkrátily se vlasy, sukně, vítr odhalil kolena… Dnes nás oslovují nejen demokratické hodnoty první republiky, ale i její noblesa, styl a to nejen v oblékání, společenském chování, ale i ve výtvarném umění a architektuře.

E6 - O hudbě a hudebnících
Snad nejslavnější polka světa – šlágr Škoda lásky byl napsán v časech první republiky a za války obletěl svět. Skladatel ji tehdy prodal hudebnímu nakladatelství za 150 korun. Může dokonce za to, že patrový autobus „double decker“ se objevil na Staroměstském náměstí v Praze. Jak se to mohlo stát? Mimo jiných zajímavostí o hudbě první republiky se to dozvíte na konci pořadu.

E7 - O podnikatelích
Vždy jde o peníze až v první řadě, jak se říká. V tomto díle cyklu vám představíme několik mužů, kteří byli skutečnými hybateli české meziválečné ekonomiky a kteří se uplatnili i na evropském a světovém trhu. První republika dokázala vydat silné a mimořádné osobnosti, které daly mnohdy charakter městům i průmyslové krajině.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page