Rozpomínání (2006)

Sonda do myšlení české společnosti na začátku nového tisíciletí. České znění. 
Top of page