Velcí a malí (2007)

Dokumentární cyklus věnovaný týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem a procesu jejich adopce. České znění.

E1 - Erik
Erika z prvního dílu dokumentárního cyklu Velcí a malí našli policisté v pozdních nočních hodinách opuštěného na dětském hřišti. Tehdy měl již za sebou pobyt v dětské psychiatrické léčebně a velmi hrubé zacházení ze strany otce alkoholika. Lhostejně se k němu chovala i matka. Trpěl hyperaktivitou a citovou deprivací. Zdánlivě tragický příběh však směřuje k pozitivnímu vyústění. Provede nás jím hudebník Ivan Hlas.

E2 - Leonka
Leonka z druhého dílu dokumentárního cyklu se narodila se závažným zdravotním handicapem. Rok strávila po nemocnicích, než si ji její biologičtí rodiče vzali k sobě. Její zdravotní stav se ale v původní rodině vážně horšil, protože rodiče nebyli schopni péče o tak handicapované dítě. Proto byla umístěna do dětského domova. I tento smutně znějící příběh má nadějné vyústění. Provede nás jím herec Ondřej Vetchý.

E3 - Monika
Monika ze třetího dílu dokumentární série Velcí a malí žila do svých 13 let u svých biologických rodičů, kde byla otcem alkoholikem často fyzicky a psychicky týrána. Utíkala proto z domova a jednoho dne se rozhodla, že se už nevrátí. Naštěstí i jí se podařilo najít láskyplné zázemí jinde než v původní rodině. Jejím příběhem nás provede herečka Barbora Hrzánová.

E4 - Michal
Když bylo Michalovi půl roku, byl odňat biologickým rodičům, kteří péči o něj nezvládali. Ač nevidomý, vyrůstal v ústavu mezi neslyšícími. Rodina, která si Michala osvojila, ho po čase do zařízení zase vrátila, což mělo pro jeho psychiku katastrofální následky... I tento zdánlivě beznadějný příběh však nakonec vzal obrat k dobrému. Tentokrát nás jím provede zpěvák a herec Richard Krajčo.http://www.filefactory.com/file/a125589/VaMali-01-Erik.avi
http://www.filefactory.com/file/a125592/VaMali-02-Leonka.avi
http://www.filefactory.com/file/a125582/VaMali-03-Monika.avi
http://www.filefactory.com/file/a12559d/VaMali-04-Michal.avi

Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page