As-salám alajkum mezi súdánskými muslimy (1999)

Náš divák zná Súdán pouze z krátkých zpravodajských šotů. Tento pořad se pokouší zachytit tuto největší africkou zemi mnohem šířeji. Je zde stručně nastíněna historie - mnohé asi překvapí, že v severním Súdánu jsou zvláštní protáhlé pyramidy, zdůrazněna je však přítomnost - válka severu proti jihu, střetávání muslimů a křesťanů, život ve městě i na vesnici. Nastíněna je i ekonomická situace - zemědělské využívání jedné z největších uměle zavlažovaných ploch na světě, které by mohlo uživit nejen Súdán, ale i celou Afriku a zmíněna je i připravovaná těžba ropy, která bude pro Súdán zásadní změnou. Prostřednictvím 4. kulturního festivalu, jehož finále se konalo v době natáčení v Chartúmu, se seznámíme i se súdánskou kulturou - hudba, tanec, výtvarné umění, a navštívíme i tradiční řemeslné dílny, které zpracovávají eben a slonovinu. Závěr pořadu patří islámu a súfismu - islámské mystice. Budeme svědky jedinečných bohoslužeb jednoho súfijského řádu a dervišů. Celým pořadem provází arabista a muslim PhDr. Petr Pelikán.
České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page