Buď hodná, nebo mi tě vezmou (2009)

V poslední době eskalují diskuse nad právem obou rodičů na péči o děti po rozvodu manželství. Dokumentární film Libuše Rudinské je zaměřen na ty z nich, kteří nechtějí být ve složité situaci znevýhodněni a za svá práva bojují. Režisérka sledovala několik lidí v různých stupních rozvodového řízení nebo po rozvodu a zároveň způsob fungování naší justice. Zjistila, jak důležitou roli v této situaci hraje emoční zralost jednotlivých aktérů a také ochota se dohodnout. Hrdinové filmu jsou nositeli určitého založení, které jim situaci buď ulehčuje nebo naopak komplikuje. Pro některé je typická určitá urputnost a sociální neobratnost, jiní podléhají pasivitě a nechají se situací ovládnout, někteří už rezignovali, jiní se snaží legálními prostředky a inteligentně domoci svých práv. Režisérka s neúprosnou objektivitou pozoruje vývoj jednotlivých rozvodových situací. Ve filmu uvidíme mimo jiné Jiřího Fialu, Bohdanu Machovou, Luďka Kučeru, Libora Budinského a také psychologa Petra Šmolku.
České znění.

http://www.filefactory.com/file/a12hhf8/n/Bud_hodna_nebo_mi_te_vezmou.part1.rar
http://www.filefactory.com/file/a12hhce/n/Bud_hodna_nebo_mi_te_vezmou.part2.rar

Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page