Interpol (2002)

Když se řekne slovo Interpol, jen málokdo z nás ví, o čem je přesně řeč. Někdo si představí řadu ofrakovaných Jamesů Bondů, někdo zase budovu plnou byrokratů sedících na telefonu. A všichni pak svorně víme, že tato instituce a její agenti loví zločince nezávisle na státních hranicích. Ale kdy třeba vznikla? Tak tedy vězte, že Interpol, jak se říká zkráceně Mezinárodní kriminální policii, a jenž je známý také pod zkratkami ICPO nebo OIPC, existuje už od roku 1923. Tehdy byl založen ve Vídni coby internacionální jednotka pracující s rozsáhlou databází kriminálníků z dob a všech zemí c & k mocnářství. A za tu dobu (naše republika mimochodem patřila mezi zakládající členy) se vyvinul v největší policejní organizaci na světě, jež má pravomoc zasahovat ve 186 zemích demokratického i autokratického charakteru. Od roku 1989 sídlí ve francouzském Lyonu, funguje 24 hodin denně 365 dní v roce a zajišťuje trvalý tok informací, s nimiž pak operují národní pobočky ve spolupráci s místní policií. Na ulici detektivy Interpolu nepoznáte, pokud vás ale tíží spáchaný zločin, můžete si být jistí, že vás dokáží pronásledovat po celé planetě...
České znění. 
Top of page