Interpol (2002)

Když se řekne slovo Interpol, jen málokdo z nás ví, o čem je přesně řeč. Někdo si představí řadu ofrakovaných Jamesů Bondů, někdo zase budovu plnou byrokratů sedících na telefonu. A všichni pak svorně víme, že tato instituce a její agenti loví zločince nezávisle na státních hranicích. Ale kdy třeba vznikla? Tak tedy vězte, že Interpol, jak se říká zkráceně Mezinárodní kriminální policii, a jenž je známý také pod zkratkami ICPO nebo OIPC, existuje už od roku 1923. Tehdy byl založen ve Vídni coby internacionální jednotka pracující s rozsáhlou databází kriminálníků z dob a všech zemí c & k mocnářství. A za tu dobu (naše republika mimochodem patřila mezi zakládající členy) se vyvinul v největší policejní organizaci na světě, jež má pravomoc zasahovat ve 186 zemích demokratického i autokratického charakteru. Od roku 1989 sídlí ve francouzském Lyonu, funguje 24 hodin denně 365 dní v roce a zajišťuje trvalý tok informací, s nimiž pak operují národní pobočky ve spolupráci s místní policií. Na ulici detektivy Interpolu nepoznáte, pokud vás ale tíží spáchaný zločin, můžete si být jistí, že vás dokáží pronásledovat po celé planetě...
České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page