Kupředu levá, kupředu pravá (2007)

Po dobu necelého jednoho roku sledovala režisérka Linda Jablonská mladé lidi, kteří se aktivně hlásí k levicovému a pravicovému politickému smýšlení. Záběry z demonstrací, kongresů, stranických oslav a kampaně před volbami v roce 2006 doprovázejí pohledy do soukromí a výpovědi šestice hlavních aktérů filmu. Co je vedlo ke vstupu do politiky? Proč se přiklánějí k levici či pravici? Jak si představují svoji budoucnost? Dokument Lindy Jablonské nám umožní nahlédnout do zvláštního prostředí "líhní" politických stran, v nichž se rodí nová generace politiků. Ač nám tento svět může připadat komický a absurdní, lidé, kteří se v něm pohybují, nám možná jednou budou vládnout. Film získal Cenu diváků na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2006.
České znění. 
Top of page