Kupředu levá, kupředu pravá (2007)

Po dobu necelého jednoho roku sledovala režisérka Linda Jablonská mladé lidi, kteří se aktivně hlásí k levicovému a pravicovému politickému smýšlení. Záběry z demonstrací, kongresů, stranických oslav a kampaně před volbami v roce 2006 doprovázejí pohledy do soukromí a výpovědi šestice hlavních aktérů filmu. Co je vedlo ke vstupu do politiky? Proč se přiklánějí k levici či pravici? Jak si představují svoji budoucnost? Dokument Lindy Jablonské nám umožní nahlédnout do zvláštního prostředí "líhní" politických stran, v nichž se rodí nová generace politiků. Ač nám tento svět může připadat komický a absurdní, lidé, kteří se v něm pohybují, nám možná jednou budou vládnout. Film získal Cenu diváků na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2006.
České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page