Marie Antoinetta - z trůnu na popraviště / Marie Antoinette: Vom Thron zum Schafott (2005)

Vešla do dějin jako poslední královna Francie: Marie Antoinetta. Žila v lesku Versailles, ve světě marnotratnosti, přepychu a radovánek. Krále a královnu však předstihl běh dějin. Francouzská revoluce vyvolala v Marii Antoinettě, ponížené a opovrhované lidem, nenávist k Francii. To ji zatáhlo do osudové hry. Mezi jejími písemnostmi byly nalezeny i záhadné dopisy. Film se pokouší odhalit fakta, která měla navždy zůstat zahalena rouškou tajemství Byla to státní tajemství nebo tajemství zakázané lásky? Mezi válkou a zradou, láskou a revolucí se zpečetil i osud královny.
České znění. 
Top of page