Templáři / Kreuzzug in die Hölle: Die Tempelritter (2005)

Francie 13. října 1307. Během jediného dne byla zničena vojenská elita Evropy. Organizace, která disponovala nejen mocí ale i obrovským bohatstvím, byla rozprášena. Z pýchy západního světa - templářů - je náhle oběť inkvizice. Jak k tomu došlo? Jak byl zničen nejmocnější řád křesťanského světa? V Evropě se tehdy schylovalo k souboji mocných: papeže a francouzského krále. Ten potřeboval peníze. Na základě vylhaného udání zasáhla královská moc s nevídanou krutostí. Templáři byli zatýkani v klášterech, kostelech a statcích a obviněni z kacířství. Řád byl zničen a o osudu jejich bájného pokladu se historici dodnes dohadují. Ale kolem templářů je mnoho dalších záhad a nevysvětlených tajemství. To všechno vedlo k zrození mýtu, který přežívá dodnes. České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page