Templáři / Kreuzzug in die Hölle: Die Tempelritter (2005)

Francie 13. října 1307. Během jediného dne byla zničena vojenská elita Evropy. Organizace, která disponovala nejen mocí ale i obrovským bohatstvím, byla rozprášena. Z pýchy západního světa - templářů - je náhle oběť inkvizice. Jak k tomu došlo? Jak byl zničen nejmocnější řád křesťanského světa? V Evropě se tehdy schylovalo k souboji mocných: papeže a francouzského krále. Ten potřeboval peníze. Na základě vylhaného udání zasáhla královská moc s nevídanou krutostí. Templáři byli zatýkani v klášterech, kostelech a statcích a obviněni z kacířství. Řád byl zničen a o osudu jejich bájného pokladu se historici dodnes dohadují. Ale kolem templářů je mnoho dalších záhad a nevysvětlených tajemství. To všechno vedlo k zrození mýtu, který přežívá dodnes. České znění. 
Top of page