Příběhy z Afriky (2008)

Jak funguje mnohoženství? Jak válka proměnila ugandské školáky ve vojáky? Proč namibijské prostitutky nepoužívají kondom, přestože jsou HIV pozitivní? Přináší známka fair trade farmářům spravedlivější cenu? Čím láká Evropa běžence z Afriky, kteří riskují život na ilegálních člunech ve vlnách moře? A pomůže africkému zemědělství zakládání rybníků evropskými experty? Šest hodinových dokumentárních filmů přibližuje život obyčejných lidí na africkém kontinentu. Ukazuje způsoby a formy rozvojové pomoci z Evropy, stejně jako přínos a rizika existujících rozvojových projektů. V Keni, Ugandě, Etiopii, Namibii, ale i ve Velké Británii, Španělsku, Itálii a České republice vznikal unikátní dokumentární cyklus České televize s finanční podporou Evropské komise.
České znění. 
Top of page