Trockij: Vzestup a pád revolucionáře / Trotzky: Rise and Fall of a Revolutionary (2007)

V létě 1917 byl hlavní postavou v přípravě blížící se revoluce v Rusku Lev Trockij. Na rozdíl od stalinských překroucených dějin to byl on, kdo ve skutečnosti dobyl bolševikům moc. Vytvořil Rudou armádu a zvítězil v občanské válce. Strašidlo komunismu začalo obcházet svět. Trockij velice dbal na propagaci vlastní osoby, vždy měl kolem sebe kameramany - a proto se v archivech našlo množství filmových záběrů. Po Leninově smrti však začal vrcholit boj mezi Trockým a Stalinem, který skončil Trockého vyhnanstvím do exilu. Tam ho nakonec dostihl vrah, vyslaný Stalinem. Trockij se tak stal obětí mašinérie, kterou pomohl vybudovat. Jestliže ho vnímáme jako oběť, pak si tato oběť postavila vlastní gilotinu.
České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page