Trockij: Vzestup a pád revolucionáře / Trotzky: Rise and Fall of a Revolutionary (2007)

V létě 1917 byl hlavní postavou v přípravě blížící se revoluce v Rusku Lev Trockij. Na rozdíl od stalinských překroucených dějin to byl on, kdo ve skutečnosti dobyl bolševikům moc. Vytvořil Rudou armádu a zvítězil v občanské válce. Strašidlo komunismu začalo obcházet svět. Trockij velice dbal na propagaci vlastní osoby, vždy měl kolem sebe kameramany - a proto se v archivech našlo množství filmových záběrů. Po Leninově smrti však začal vrcholit boj mezi Trockým a Stalinem, který skončil Trockého vyhnanstvím do exilu. Tam ho nakonec dostihl vrah, vyslaný Stalinem. Trockij se tak stal obětí mašinérie, kterou pomohl vybudovat. Jestliže ho vnímáme jako oběť, pak si tato oběť postavila vlastní gilotinu.
České znění. 
Top of page