Jak přemýšlel středověký člověk / Inside the Medieval Mind (2008)

Jeden z největších světových odborníků na středověk, profesor Robert Bartlett z univerzity v St. Andrews, zkoumá v tomto pořadu intelektuální, sexuální, náboženské a politické povědomí středověkého světa. České znění.

E1 - Vědění
V první epizodě prozkoumáme způsob, jakým člověk ve středověku vnímal svět - jako místo záhad a dokonce kouzel. Svět byl chápán jako kniha, kterou napsal Bůh. Ale když se středověk nachýlil k závěru, stal se svět místem, jež mělo být ovládnuto a využito.

E2 - Sex
V této epizodě profesor Robert Bartlett odkrývá pozoruhodné důkazy o spletitých touhách středověkých mužů a žen. Církev hlásala nenávist k tělu, prosazovala kult panenství a ženy odsuzovala jako hříšné nástupkyně Evy. Zároveň se jednalo o éru, která vdechla život představě romantické, nebo také "dvorské" lásky.

E3 - Víra
Středem zájmu všemocné církve se stává nadpřirozeno. Středověcí mrtví se dělí o svět s živými: kult svatých, setkání s mrtvými a vidění ze světa na druhé straně, to vše bylo chápáno jako důkaz komunikace mezi tímto a příštím světem.

E4 - Moc
V poslední epizodě profesor Bartlett odhalí brutální povahu středověkého třídního systému. Nerovnost byla součástí přirozeného řádu: život nevolníků byl jen nepatrně lepší než život zvířat, zatímco rytířská pravidla dvornosti se zakládala spíše na kastovní pospolitosti než na etice. Třída, v níž jste se narodili, určila, kým jste.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page