Jak přemýšlel středověký člověk / Inside the Medieval Mind (2008)

Jeden z největších světových odborníků na středověk, profesor Robert Bartlett z univerzity v St. Andrews, zkoumá v tomto pořadu intelektuální, sexuální, náboženské a politické povědomí středověkého světa. České znění.

E1 - Vědění
V první epizodě prozkoumáme způsob, jakým člověk ve středověku vnímal svět - jako místo záhad a dokonce kouzel. Svět byl chápán jako kniha, kterou napsal Bůh. Ale když se středověk nachýlil k závěru, stal se svět místem, jež mělo být ovládnuto a využito.

E2 - Sex
V této epizodě profesor Robert Bartlett odkrývá pozoruhodné důkazy o spletitých touhách středověkých mužů a žen. Církev hlásala nenávist k tělu, prosazovala kult panenství a ženy odsuzovala jako hříšné nástupkyně Evy. Zároveň se jednalo o éru, která vdechla život představě romantické, nebo také "dvorské" lásky.

E3 - Víra
Středem zájmu všemocné církve se stává nadpřirozeno. Středověcí mrtví se dělí o svět s živými: kult svatých, setkání s mrtvými a vidění ze světa na druhé straně, to vše bylo chápáno jako důkaz komunikace mezi tímto a příštím světem.

E4 - Moc
V poslední epizodě profesor Bartlett odhalí brutální povahu středověkého třídního systému. Nerovnost byla součástí přirozeného řádu: život nevolníků byl jen nepatrně lepší než život zvířat, zatímco rytířská pravidla dvornosti se zakládala spíše na kastovní pospolitosti než na etice. Třída, v níž jste se narodili, určila, kým jste. 
Top of page