Pokus s LSD na vojácích ČSL armády (?)

Záznam řízeného experimentu z počátku 70. let. České znění. 
Top of page