Experiment s lidským chováním / Human Behaviour Experiment (2006)

Proč čtyři mladí lidé sledovali, jak umírá jejich kamarád, i když mohli zasáhnout a zachránit ho? Co nutí obyčejné lidi dopouštět se zneužívání, k jakému došlo například v Abú Ghraíb? Film hledá odpovědi na podobné otázky zkoumáním tří sociálně-psychologických experimentů z počátku 60. let:
1) Milgramova experimentu, který ukázal, jak dalece jsou lidé ochotni následovat autoritu, pokud tato za jejich rozhodnutí nese zodpovědnost
2) experimentu Darleye a Lataného, který zkoumal tzv. efekt přihlížejícího - čím více lidí je přítomno u situace vyžadující okamžitý zákrok, tím méně lidí je ochotno skutečně zasáhnout
3) Zimbardova vězeňského experimentu, který ukázal, jak může sociální kontext napomoci k proměně normálního člověka v brutálního a sadistického dozorce na straně jedné a malomyslného a pasivního vězně na straně druhé.
České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page