Experiment s lidským chováním / Human Behaviour Experiment (2006)

Proč čtyři mladí lidé sledovali, jak umírá jejich kamarád, i když mohli zasáhnout a zachránit ho? Co nutí obyčejné lidi dopouštět se zneužívání, k jakému došlo například v Abú Ghraíb? Film hledá odpovědi na podobné otázky zkoumáním tří sociálně-psychologických experimentů z počátku 60. let:
1) Milgramova experimentu, který ukázal, jak dalece jsou lidé ochotni následovat autoritu, pokud tato za jejich rozhodnutí nese zodpovědnost
2) experimentu Darleye a Lataného, který zkoumal tzv. efekt přihlížejícího - čím více lidí je přítomno u situace vyžadující okamžitý zákrok, tím méně lidí je ochotno skutečně zasáhnout
3) Zimbardova vězeňského experimentu, který ukázal, jak může sociální kontext napomoci k proměně normálního člověka v brutálního a sadistického dozorce na straně jedné a malomyslného a pasivního vězně na straně druhé.
České znění. 
Top of page