Strach (2006)

Prírodné katastrofy, teroristické útoky, choroby, existenčné problémy – to je len časť všetkých možných ohrození, ktoré sa zo všetkých strán valia na súčasného človeka. Strach, obavy a úzkosť sa stávajú súčasťou nášho každodenného života. Tlak na psychiku človeka sa zvyšuje. Stúpajúci počet depresií a preplnené psychiatrické kliniky tento fakt len potvrdzujú. Do akej miery sa to bude ešte stupňovať? Zamyslime sa o tom v dokumente STRACH. Slovenské znění. 
Top of page