Výdobytky průmyslové revoluce / What the Industrial Revolution Did For Us (2003)

Moderní svět je nyní z velké části utvářen výdobytky průmyslové revoluce - od vařící konvice po práci v kanceláři. Šestidílný seriál, kterým provází historik architektury Dan Cruickshank, odkrývá vědecké, technologické a politické změny 19. století, které ovlivnily životy nás všech.
České znění.

E1 - Materiální svět
Mezi úžasné vynálezy průmyslové revoluce nepatří jen spřádací či parní stroj, ale i první pila, první stetoskop, první konzerva a dokonce i první kancelářské kopírky. Půjdeme po stopách této revoluce až k jejím prvopočátkům na místa, kde byste to čekali nejméně: ke kávovým stolkům georgiánské Británie, kde chuť po příjemném životě pomohla stvořit náš moderní, materiální svět.

E2 - Pracovní novinky
Styl pracovního života 21. století - přeplněná města, mechanizované továrny, pracovní doba od devíti do pěti, dopravní špička - to vše úzce souvisí s inovacemi a obrovskými změnami, které přinesla průmyslová revoluce. Pořad nás seznámí s fascinujícími a často překvapivými objevy, které stály u zrodu pracovního světa 21. století, od jaderných elektráren po kancelářskou kopírku.

E3 - V pohybu
V roce 1750 byla doprava stejně jednoduchá jako v období Římské říše. O necelých sto let později se Británie stala střediskem hnací síly, k níž se obrátil celý svět. Zjistíme, jak k tomu došlo a kdo Británii dal první pořádné silnice, vynález prvního automobilu, železniční lokomotivy a parního stroje.

E4 - Moderní medicína
Lékařská praxe byla na začátku průmyslové revoluce na úrovni středověku. Nemoci se volně šířily a průměrná délka života se pohybovala kolem 36 let. Sledujte poutavý příběh o průkopnících racionality a vědy, kteří zpochybnili starý řád, o prvních klinických pokusech, zavedení očkování proti smrtelným nemocem a vynálezu slavného symbolu lékařů a zároveň významného diagnostického nástroje, stetoskopu.

E5 - Válečná mašinérie
Snímek zkoumá, jak průmyslová revoluce vedla k vývoji moderního vedení války. Seznámíme se s několika nejdůležitějšími vynálezy - od obyčejné plechovky po parní stroj a cesty do vesmíru. Kromě toho si povíme o první ponorce použité ve válečném konfliktu, zbrani Baker s vyměnitelnými zásobníky, raketách Congreve a obyčejné kladce.

E6 - Život ve městě
Každodenní život obyčejných Britů zůstával po staletí nezměněný. Převládaly funkční domy venkovského typu a koncepce okrasného a pohodlného okolí spolu s domácí „zábavou“ byla doménou nepočetné privilegované šlechty. Ve střední vrstvě však zaúřadovala průmyslová revoluce a naše domovy se navždy změnily. Pořad ukazuje, jak se zrodil rodinný život tak, jak ho známe dnes.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page