Výdobytky průmyslové revoluce / What the Industrial Revolution Did For Us (2003)

Moderní svět je nyní z velké části utvářen výdobytky průmyslové revoluce - od vařící konvice po práci v kanceláři. Šestidílný seriál, kterým provází historik architektury Dan Cruickshank, odkrývá vědecké, technologické a politické změny 19. století, které ovlivnily životy nás všech.
České znění.

E1 - Materiální svět
Mezi úžasné vynálezy průmyslové revoluce nepatří jen spřádací či parní stroj, ale i první pila, první stetoskop, první konzerva a dokonce i první kancelářské kopírky. Půjdeme po stopách této revoluce až k jejím prvopočátkům na místa, kde byste to čekali nejméně: ke kávovým stolkům georgiánské Británie, kde chuť po příjemném životě pomohla stvořit náš moderní, materiální svět.

E2 - Pracovní novinky
Styl pracovního života 21. století - přeplněná města, mechanizované továrny, pracovní doba od devíti do pěti, dopravní špička - to vše úzce souvisí s inovacemi a obrovskými změnami, které přinesla průmyslová revoluce. Pořad nás seznámí s fascinujícími a často překvapivými objevy, které stály u zrodu pracovního světa 21. století, od jaderných elektráren po kancelářskou kopírku.

E3 - V pohybu
V roce 1750 byla doprava stejně jednoduchá jako v období Římské říše. O necelých sto let později se Británie stala střediskem hnací síly, k níž se obrátil celý svět. Zjistíme, jak k tomu došlo a kdo Británii dal první pořádné silnice, vynález prvního automobilu, železniční lokomotivy a parního stroje.

E4 - Moderní medicína
Lékařská praxe byla na začátku průmyslové revoluce na úrovni středověku. Nemoci se volně šířily a průměrná délka života se pohybovala kolem 36 let. Sledujte poutavý příběh o průkopnících racionality a vědy, kteří zpochybnili starý řád, o prvních klinických pokusech, zavedení očkování proti smrtelným nemocem a vynálezu slavného symbolu lékařů a zároveň významného diagnostického nástroje, stetoskopu.

E5 - Válečná mašinérie
Snímek zkoumá, jak průmyslová revoluce vedla k vývoji moderního vedení války. Seznámíme se s několika nejdůležitějšími vynálezy - od obyčejné plechovky po parní stroj a cesty do vesmíru. Kromě toho si povíme o první ponorce použité ve válečném konfliktu, zbrani Baker s vyměnitelnými zásobníky, raketách Congreve a obyčejné kladce.

E6 - Život ve městě
Každodenní život obyčejných Britů zůstával po staletí nezměněný. Převládaly funkční domy venkovského typu a koncepce okrasného a pohodlného okolí spolu s domácí „zábavou“ byla doménou nepočetné privilegované šlechty. Ve střední vrstvě však zaúřadovala průmyslová revoluce a naše domovy se navždy změnily. Pořad ukazuje, jak se zrodil rodinný život tak, jak ho známe dnes. 
Top of page