Antické odkazy / Ancient Discoveries (2002)

Nad dnešní podobou světa by naši prapředci jen nechápavě kroutili hlavami. Je to věk techniky, tryskových letadel, superpočítačů a inteligentních strojů. Díky průmyslové revoluci vykročilo lidstvo mílovými kroky vpřed a zastaralé poznání předchozích generací nechalo daleko za sebou. Otázka ale zní, do jaké míry byly tyto zapomenuté vědomosti opravdu zastaralé. Současní badatelé nacházejí v minulosti stále více paralel s dnešními vynálezy. A na povrch se dere pozoruhodné uvědomění: pokud bychom byli schopni lépe nakládat s moudrostí věků, mohl technický převrat nastat mnohem, mnohem dřív.
České znění.http://www.filefactory.com/file/b40c5g1/aodkazy_1_arkanum_-_by_eric_cartman.avi
http://www.filefactory.com/file/b40c4e1/aodkazy_2_lekarstvi_-_by_eric_cartman.avi
http://www.filefactory.com/file/b40c5ab/aodkazy_3_stroje_-_by_eric_cartman.avi
http://www.filefactory.com/file/b40c4e6/aodkazy_4_zbrane_-_by_eric_cartman.avi
http://www.filefactory.com/file/b40c5a5/aodkazy_5_sila_-_by_eric_cartman.avi
http://www.filefactory.com/file/b40c5a7/aodkazy_6_lodstvo_-_by_eric_cartman.avi

Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page