Zapomenutý svět komunismu / Lost World of Communism (2009)

Dokumentární cyklus televize BBC, který připomíná jak se žilo v totalitních režimech za železnou oponou. České znění.

E1 - Socialistický ráj
První díl, nazvaný "Socialistický ráj", ukazuje život v NDR - někdejší výkladní skříni socialismu. Prostřednictvím málo známých archivních materiálů i osobních svědectví obyvatel sestavuje mozaiku všedních dnů, starostí a problémů, práce i zábavy, snů i tvrdé skutečnosti. Ten život skončil před dvaceti lety, kdy se v celé východní Evropě komunismus zhroutil.

E2 - Království zapomnění
Druhý díl dokumentárního cyklu BBC o životě obyvatel východní Evropy, uvězněných za železnou oponou, ukazuje důsledky čtyřicetileté vlády komunistů v Československu i neúspěšný pokus reformovat nereformovatelné. Málo známé archivní materiály i výpovědi svědků té doby evokují proces, který byl nazýván normalizace a který změnil Československo v Absurdistan, v Království zapomnění. Připomínají, jak se tu žilo, než totalitě odzvonil cinkot klíčů na náměstích...

E3 - Socialismus pro jednu rodinu
Závěrečný díl dokumentárního cyklu BBC o životě obyvatel zemí za železnou oponou je věnován Rumunsku. Je to také příběh jednoho manželského páru - Nicolae a Elleny Ceaušeskových - kteří téměř čtvrt století společně vládli této zemi. Rumuni to sarkasticky nazývali "socialismem pro jednu rodinu". Soustředění moci v jejich rukou a kult, který je obklopoval, se naprosto lišil od ostatních komunistických zemí. Ceaušeskovi totiž ovládali i soukromý život Rumunů, hlídali neprosto všechno a nelítostně potlačovali jakýkoli náznak nespokojenosti. Po pádu komunismu byli Ceaušeskovi jedinými východoevropskými vůdci, které stihl osud tyranů.http://www.filefactory.com/file/b4e62d3/n/ZSKomunismu-01-Socialisticky_raj_v2.avi
http://www.filefactory.com/file/b4e62cg/n/ZSKomunismu-02-Kralovstvi_zapomneni_v2.avi
http://www.filefactory.com/file/b4e62ch/n/ZSKomunismu-03-Socialismus_pro_jednu_rodinu.avi
 
Top of page