Královny Nilu / Queens of the Nile (2008)

Po tisíciletích vydávají hrobky, chrámy, pyramidy a mumie svědectví o osudech staroegyptských vládkyň. České znění.

E1
Autoři francouzského dokumentu se připojili k výpravě archeologů a historiků, kteří se zabývají výzkumem osudů egyptských královen z doby Staré říše. Ty před více než čtyřmi tisíci let sváděly dlouhý a vytrvalý boj o vliv a moc. Vědci prozkoumávali pyramidy i pohřební komory a skládali ze střípků nálezů mozaiku dějin dávného Egypta a jeho ctižádostivých vládkyň. Pátrání začalo v pohřební komoře královny Anchesenpepi II., která byla první ženou, jež vládla nad egyptským královstvím.

E2
Druhá část francouzského dokumentu o pátrání po osudech královen starého Egypta vede do Ramessea, velkolepého chrámu, postaveného pro faraona Ramesse II. a jeho manželku královnu Nefertari. Významné místo tam však patřilo i králově matce Tuje. V egyptské civilizaci totiž hrály královské matky zvlášť významnou úlohu. Někdy králové usedli na trůn ve velice raném věku a tak někdo musel nést břemeno vlády. Ten úkol plnily jejich matky. Největší zájem ovšem budí Ramesseho manželka Nefertari, jež mezi jeho ženami vynikala nejen svým vlivem ale i mimořádnou krásou.

http://www.filefactory.com/file/b567b02/n/Kralovny_Nilu-01.part1.rar
http://www.filefactory.com/file/b567ah8/n/Kralovny_Nilu-01.part2.rar
http://www.filefactory.com/file/b567ah9/n/Kralovny_Nilu-01.part3.rar
http://www.filefactory.com/file/b567agg/n/Kralovny_Nilu-01.part4.rar
http://www.filefactory.com/file/4m7ytowxmq6h/Kralovny_Nilu-02.avi

Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page