Královny Nilu / Queens of the Nile (2008)

Po tisíciletích vydávají hrobky, chrámy, pyramidy a mumie svědectví o osudech staroegyptských vládkyň. České znění.

E1
Autoři francouzského dokumentu se připojili k výpravě archeologů a historiků, kteří se zabývají výzkumem osudů egyptských královen z doby Staré říše. Ty před více než čtyřmi tisíci let sváděly dlouhý a vytrvalý boj o vliv a moc. Vědci prozkoumávali pyramidy i pohřební komory a skládali ze střípků nálezů mozaiku dějin dávného Egypta a jeho ctižádostivých vládkyň. Pátrání začalo v pohřební komoře královny Anchesenpepi II., která byla první ženou, jež vládla nad egyptským královstvím.

E2
Druhá část francouzského dokumentu o pátrání po osudech královen starého Egypta vede do Ramessea, velkolepého chrámu, postaveného pro faraona Ramesse II. a jeho manželku královnu Nefertari. Významné místo tam však patřilo i králově matce Tuje. V egyptské civilizaci totiž hrály královské matky zvlášť významnou úlohu. Někdy králové usedli na trůn ve velice raném věku a tak někdo musel nést břemeno vlády. Ten úkol plnily jejich matky. Největší zájem ovšem budí Ramesseho manželka Nefertari, jež mezi jeho ženami vynikala nejen svým vlivem ale i mimořádnou krásou.

http://www.filefactory.com/file/b567b02/n/Kralovny_Nilu-01.part1.rar
http://www.filefactory.com/file/b567ah8/n/Kralovny_Nilu-01.part2.rar
http://www.filefactory.com/file/b567ah9/n/Kralovny_Nilu-01.part3.rar
http://www.filefactory.com/file/b567agg/n/Kralovny_Nilu-01.part4.rar
http://www.filefactory.com/file/4m7ytowxmq6h/Kralovny_Nilu-02.avi
 
Top of page