Co se děje v hlavě (2003)

Psychické choroby se stanou podle WHO (Světová zdravotnická organizace) nejčastější formou onemocnění lidstva v 21. století.
Vědci celého světa se od nepaměti snaží porozumět procesům, které se odehrávají v šedé kůře mozkové a které ovlivňují lidské chování. U řady duševních chorob existují poměrné silné studie (např. u schizofrenie) mapující procesy probíhající v lidském mozku. U depresí a manických stavů zatím věda tápe, byť již dokáže některé momenty chemoterapeuticky tlumit. Přesto intenzita průběhu různých, leckdy se prolínajících duševních chorob, zůstává empiricky nepodchycena a u těžších klinických případů končí z 20 % sebevraždou.
Pořad ukazuje míru vědeckých znalostí deprese a jejích forem z hlediska neuropatologického a fyzioterapeutického a ukazuje největší svízel psychiatrie - správně stanovit diagnózu s přihlédnutím k individualitě pacienta.
České znění.http://www.filefactory.com/file/ca3ca9a/n/Co_se_deje_v_hlave.avi

Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page