Obětování druidů / Druid Sacrifice (2008)

Ve štěrkovišti v Essexu vydala země ostatky zahalené, šperky ozdobené postavy. Byla obklopena propracovanými železnými předměty a měděnými chirurgickými nástroji, archeologové se tedy zpočátku domnívali, že se jedná o římského lékaře. Poté ale objevili pozoruhodný poklad v podobě unikátních rituálních předmětů: zvláštních virgulí a jedinečné soupravy deskových her s pečlivě rozloženými skleněnými figurkami. To vede k jinému, vzrušujícímu závěru: pravděpodobně objevili první hrob keltského druida. Hmotných důkazů o druidech a jejich rituálech se až do tohoto nálezu podařilo odhalit jen pramálo. Jsou hrůzné příběhy Římanů o lidských obětech pravdivé, nebo se jednalo jen o vzdělané muže a královské poradce očerňované nepřáteli, aby ospravedlnili jejich hromadné vyhlazení? Prostřednictvím tohoto nového úžasného nálezu a dalších mimořádných objevů na dávných bojištích, ve vápencových jeskyních a hluboko v britských rašeliništích prozkoumáme pravdu o obětování druidů a odtajníme mrazivě živý nový obraz posledních dnů této prastaré keltské kultury. České znění.http://www.filefactory.com/file/ca3284a/n/Obetovani_druidu_-_by_eric_cartman.avi

Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page