Obětování druidů / Druid Sacrifice (2008)

Ve štěrkovišti v Essexu vydala země ostatky zahalené, šperky ozdobené postavy. Byla obklopena propracovanými železnými předměty a měděnými chirurgickými nástroji, archeologové se tedy zpočátku domnívali, že se jedná o římského lékaře. Poté ale objevili pozoruhodný poklad v podobě unikátních rituálních předmětů: zvláštních virgulí a jedinečné soupravy deskových her s pečlivě rozloženými skleněnými figurkami. To vede k jinému, vzrušujícímu závěru: pravděpodobně objevili první hrob keltského druida. Hmotných důkazů o druidech a jejich rituálech se až do tohoto nálezu podařilo odhalit jen pramálo. Jsou hrůzné příběhy Římanů o lidských obětech pravdivé, nebo se jednalo jen o vzdělané muže a královské poradce očerňované nepřáteli, aby ospravedlnili jejich hromadné vyhlazení? Prostřednictvím tohoto nového úžasného nálezu a dalších mimořádných objevů na dávných bojištích, ve vápencových jeskyních a hluboko v britských rašeliništích prozkoumáme pravdu o obětování druidů a odtajníme mrazivě živý nový obraz posledních dnů této prastaré keltské kultury. České znění.http://www.filefactory.com/file/ca3284a/n/Obetovani_druidu_-_by_eric_cartman.avi
 
Top of page