Habsburkové / Habsburger, Die (1992)

Historie slavného panovnického rodu, který se výrazně zapsal i do českých dějin, v unikátním dokumentárním cyklu rakouské televize. České znění.

E1 - Sen o světové říši
Žádný příběh není bez legendy. Jakýsi věštec prý prorokoval, že chlapec Rudolf, narozený roku 1218, jednou nastoupí na německý královský trůn. Proroctví se splnilo: Rudolf Habsburský se stal zakladatelem nejmocnější evropské dynastie. Od korunovace za římsko-německého krále přes vítězství na Moravském poli vedla jeho cesta k ovládnutí dunajského prostoru, kde panství Habsburků trvalo 640 let. První část dokumentárního cyklu rakouské televize vypráví o výbojích a politice, které se staly základem, na němž byl zřízen budoucí dům habsburský.

E2 - Kříž a půlměsíc
Evropa druhé poloviny 16. století. Habsburská říše se rozdělila na dva územní a mocenské celky. Syn Karla V. Filip se stal jako španělský král pánem zámořských kolonií a velkých oblastí v Itálii, Burgundsku a Nizozemí. Maxmilián zdědil rakouské země, Čechy a Uhry - a nárok na císařskou korunu. Rakousko po staletí bojovalo na dvou frontách: na východě proti Turecku, údajně za spásu křesťanstva. A na západě vedli křesťané proti sobě mocenský boj o první místo v Evropě.

E3 - Nové poslání
V roce 1740 zemřel císař Karel VI., s nímž zanikla mužská linie Habsburků. Následnictví přešlo na císařovu nejstarší dceru. Ta obnovila dům rakouský od základu a svojí vládou vtiskla pečeť celému jednomu věku: Marie Terezie. Její synové Josef a Leopold chtěli svými reformami změnit podobu monarchie, ale Josef ztroskotal na své netrpělivosti a Leopoldova vláda trvala jen dva roky. Po zániku svaté říše římské byla habsburská monarchie vytlačena na okraj německých zemí. Poslání Habsburků se mělo naplnit v podunajském prostoru.

E4 - Žalář národů - útočiště národů
Po vídeňském kongresu nastal v Rakousku klid. Měšťané už měli dost heroických časů. Z touhy po domácím klidu a harmonii se vyvinula vlastní kultura - biedermeier. Tento poklid rozmetala revoluce 1848. S nástupem Františka Josefa přišel ke slovu nový vládní systém - neoabsolutismus. Na konci jeho dlouhé vlády vzplála světová válka. Po 640 letech zanikla habsburská říše. V době, kdy se politické dějiny monarchie chýlily ke konci, začalo teprve její kulturní poselství světu...Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page