Habsburkové / Habsburger, Die (1992)

Historie slavného panovnického rodu, který se výrazně zapsal i do českých dějin, v unikátním dokumentárním cyklu rakouské televize. České znění.

E1 - Sen o světové říši
Žádný příběh není bez legendy. Jakýsi věštec prý prorokoval, že chlapec Rudolf, narozený roku 1218, jednou nastoupí na německý královský trůn. Proroctví se splnilo: Rudolf Habsburský se stal zakladatelem nejmocnější evropské dynastie. Od korunovace za římsko-německého krále přes vítězství na Moravském poli vedla jeho cesta k ovládnutí dunajského prostoru, kde panství Habsburků trvalo 640 let. První část dokumentárního cyklu rakouské televize vypráví o výbojích a politice, které se staly základem, na němž byl zřízen budoucí dům habsburský.

E2 - Kříž a půlměsíc
Evropa druhé poloviny 16. století. Habsburská říše se rozdělila na dva územní a mocenské celky. Syn Karla V. Filip se stal jako španělský král pánem zámořských kolonií a velkých oblastí v Itálii, Burgundsku a Nizozemí. Maxmilián zdědil rakouské země, Čechy a Uhry - a nárok na císařskou korunu. Rakousko po staletí bojovalo na dvou frontách: na východě proti Turecku, údajně za spásu křesťanstva. A na západě vedli křesťané proti sobě mocenský boj o první místo v Evropě.

E3 - Nové poslání
V roce 1740 zemřel císař Karel VI., s nímž zanikla mužská linie Habsburků. Následnictví přešlo na císařovu nejstarší dceru. Ta obnovila dům rakouský od základu a svojí vládou vtiskla pečeť celému jednomu věku: Marie Terezie. Její synové Josef a Leopold chtěli svými reformami změnit podobu monarchie, ale Josef ztroskotal na své netrpělivosti a Leopoldova vláda trvala jen dva roky. Po zániku svaté říše římské byla habsburská monarchie vytlačena na okraj německých zemí. Poslání Habsburků se mělo naplnit v podunajském prostoru.

E4 - Žalář národů - útočiště národů
Po vídeňském kongresu nastal v Rakousku klid. Měšťané už měli dost heroických časů. Z touhy po domácím klidu a harmonii se vyvinula vlastní kultura - biedermeier. Tento poklid rozmetala revoluce 1848. S nástupem Františka Josefa přišel ke slovu nový vládní systém - neoabsolutismus. Na konci jeho dlouhé vlády vzplála světová válka. Po 640 letech zanikla habsburská říše. V době, kdy se politické dějiny monarchie chýlily ke konci, začalo teprve její kulturní poselství světu... 
Top of page