Milan Machovec (2000)

Filosof Milan Machovec je svého druhu hvězda, táhnou se za ním houfy mladých lidí, dívek především. Dvakrát týdně přednáší filosofii před nabitou posluchárnou na FF UK. Poslední vydání jeho knihy Filosofie tváří v tvář zániku má obálku jako levná detektivka. Z pultů zmizela tak rychle, že se teď připravuje její dotisk.
Machovec pochází z jižních Čech, vystudoval po válce, vstoupil do KSČ, od padesátých let přednášel, v roce 1968 se stal profesorem, v roce 1970 musel školu opustit. Za normalizace patřil k zakladatelům bytové univerzity, byl signatářem Charty 77. Filosofii tváří v tvář zániku napsal v roce 1983 a toto dílo jej proslavilo hlavně odmítnutím konzumního světa, důrazem na ekologii, zodpovědnost, snahou o odhalení toho, proč se lidstvo chová sebezničujícím způsobem, a především důrazným voláním po nové roli žen v moderní společnosti. Machovec sám sebe považuje za feministu. Každopádně je rozpornou postavou, bez ohledu na věk je jedním z geniálních chuligánů, kteří svými provokativními názory posouvají svět.
České znění.http://www.filefactory.com/file/cbfebbe/n/Milan_Machovec.avi
 
Top of page