Churchill / Churchill (2003)

Živé vzpomínky na život Winstona Churchilla a jeho přínos Británii a jejím občanům začínají blednout. Vznikla legenda, mýty se stávají pravdou a je stále obtížnější rozpoznat skutečnost. Prostřednictvím Churchillovy osobní korespondence (především dopisů, které psal celý život své milované ženě Clementine), deníků, proslovů, oficiálních záznamů a výpovědí jeho nesčetných přátel, spolupracovníků a pozorovatelů pořad přibližuje jeho život v průběhu více než 90-ti let strastí i úspěchů.
České znění.

E1 - Osud
Příběh o Churchillově životě od chvíle, kdy se v roce 1874 narodil na zámku Blenheim jako vnuk sedmého vévody z Marlborough, po jeho první vstup do politiky jako konzervativního poslance britské dolní sněmovny, zvoleného v Oldhamu v roce 1900. V letech 1900 až 1915 postupně postupuje až k nejvyšším vládním postům, pak je ale obviněn z katastrofy na Dardanelách. Sledujeme ho do zákopů, kde v roce 1915 velel na západní frontě svému praporu, jsme svědky jeho návratu do úřadu a v roce 1929 pádu konzervativní vlády.

E2 - Řev Lva
Desetiletí mezi lety 1929 a 1939 se stalo obecně známým jako "Divoká léta", kdy byl označován za "podivína", "muže bez vlivu" a "fanatika". Jeho následný odpor ke Gándhímu a vůči nezávislosti Indie a podpora Eduarda VIII. během abdikační krize vedly k obviněním z politické neukázněnosti a nedostatečnému úsudku. Jeho osamělý hlas upozorňující na vzestup Hitlera k moci a nacismus byl považován za chřestění zbraněmi. Poté, následkem pozoruhodné shody náhod, Churchill naplnil osud, ve který vždy věřil: válka v letech 1939 až 1945 se stala nejslavnějším obdobím jeho obdivuhodného života.

E3 - Poslední Cena
Epizoda odráží Churchilův pocit zrady ze strany britských voličů při překvapivé porážce ve volbách v roce 1945. V roce 1951 je však podruhé zvolen ministerským předsedou a uprostřed strachu ze studené války se angažuje ve snahách o ustavení nového světového řádu. V roce 1955 pociťuje stále větší tlak na svou rezignaci a když nakonec odstoupí, vysoký věk si nevyhnutelně vybírá svou daň. Přes změnu tempa Churchill nadále udržuje krok s politikou. Dokonce i v posledních letech života navzdory hluchotě a chatrnému zdraví tento výjimečný muž cestuje po světě s nezkalenou vášní a názory. Churchill byl ztělesněním Británie a období královské majestátnosti. Jeho smrt předznamenala konec této éry. 
Top of page