Churchill / Churchill (2003)

Živé vzpomínky na život Winstona Churchilla a jeho přínos Británii a jejím občanům začínají blednout. Vznikla legenda, mýty se stávají pravdou a je stále obtížnější rozpoznat skutečnost. Prostřednictvím Churchillovy osobní korespondence (především dopisů, které psal celý život své milované ženě Clementine), deníků, proslovů, oficiálních záznamů a výpovědí jeho nesčetných přátel, spolupracovníků a pozorovatelů pořad přibližuje jeho život v průběhu více než 90-ti let strastí i úspěchů.
České znění.

E1 - Osud
Příběh o Churchillově životě od chvíle, kdy se v roce 1874 narodil na zámku Blenheim jako vnuk sedmého vévody z Marlborough, po jeho první vstup do politiky jako konzervativního poslance britské dolní sněmovny, zvoleného v Oldhamu v roce 1900. V letech 1900 až 1915 postupně postupuje až k nejvyšším vládním postům, pak je ale obviněn z katastrofy na Dardanelách. Sledujeme ho do zákopů, kde v roce 1915 velel na západní frontě svému praporu, jsme svědky jeho návratu do úřadu a v roce 1929 pádu konzervativní vlády.

E2 - Řev Lva
Desetiletí mezi lety 1929 a 1939 se stalo obecně známým jako "Divoká léta", kdy byl označován za "podivína", "muže bez vlivu" a "fanatika". Jeho následný odpor ke Gándhímu a vůči nezávislosti Indie a podpora Eduarda VIII. během abdikační krize vedly k obviněním z politické neukázněnosti a nedostatečnému úsudku. Jeho osamělý hlas upozorňující na vzestup Hitlera k moci a nacismus byl považován za chřestění zbraněmi. Poté, následkem pozoruhodné shody náhod, Churchill naplnil osud, ve který vždy věřil: válka v letech 1939 až 1945 se stala nejslavnějším obdobím jeho obdivuhodného života.

E3 - Poslední Cena
Epizoda odráží Churchilův pocit zrady ze strany britských voličů při překvapivé porážce ve volbách v roce 1945. V roce 1951 je však podruhé zvolen ministerským předsedou a uprostřed strachu ze studené války se angažuje ve snahách o ustavení nového světového řádu. V roce 1955 pociťuje stále větší tlak na svou rezignaci a když nakonec odstoupí, vysoký věk si nevyhnutelně vybírá svou daň. Přes změnu tempa Churchill nadále udržuje krok s politikou. Dokonce i v posledních letech života navzdory hluchotě a chatrnému zdraví tento výjimečný muž cestuje po světě s nezkalenou vášní a názory. Churchill byl ztělesněním Británie a období královské majestátnosti. Jeho smrt předznamenala konec této éry.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page