Strážci pralesa / Les gardiens de la jungle (2006)

V srdci gabonského rovníkového pralesa svádí skupinka několika lidí těžký boj, který má za cíl chránit druhy zvířat, jimž hrozí vyhubení. Jsou to Gabonci, Holanďané, Belgičané a Němci. Přírodní bohatství Gabonu je výjimečné - laguny a lesy, jež jsou domovem stovek zvířat a tisíců vzácných rostlin. Prioritou lidí, pracujících pro Světový fond na ochranu přírody je zajistit, aby tento ekosystém zůstal i nadále ve svém původním stavu. Autoři filmového dokumentu je při těchto akcích provázeli na každém kroku.
České znění.

http://www.filefactory.com/file/c20137b/n/Strazci_pralesa_-_by_eric_cartman.avi
 
Top of page