Tajemství Zakázaného města / The Secrets Of The Forbidden City (2007)

Šest set let bylo Zakázané město tlukoucím srdcem jedné z nejmocnějších říší světa. Pohledům "obyčejných smrtelníků" nepřístupné, přitom tak obrovské a honosné, až oči přecházely. Ideální sídlo pro císaře, nejmocnějšího a nejváženějšího muže čínského impéria. A dodnes, ačkoli byl zpřístupněn již v roce 1911, po pádu dynastie Čching, je tento masivní palácový komplexu opředen nádechem tajemství, jehož poznání přísluší jen zasvěceným. Především lze ale "město" uprostřed Pekingu hodnotit jako unikát a skvost především z hlediska architektonického. Jeho stavba započala kolem roku 1406, a i když se na něm mnohokrát podepsaly dynastické převraty, dodnes si víceméně zachovává svoji původní podobu. A to u většiny z necelé tisícovky zde stojících budov, ohraničených z jihu legendárním Náměstím Nebeského klidu. Ne náhodou byl také tento klenot světového stavebnictví v roce 1987 zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Jinými slovy navštívit Peking a přitom nevidět Zakázané město by byl opravdový hřích. Jen počítejte s tím, že během význačných lidových svátků na vás mohou s jeho zdí shlížet podobizny Mao Ce-tunga, Lenina, Marxe, Engelse a dalších, v našich luzích a hájích nepopulárních dějinných postav. Ale tak už to v dnešní Číně prostě chodí.
České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page