Tajemství Zakázaného města / The Secrets Of The Forbidden City (2007)

Šest set let bylo Zakázané město tlukoucím srdcem jedné z nejmocnějších říší světa. Pohledům "obyčejných smrtelníků" nepřístupné, přitom tak obrovské a honosné, až oči přecházely. Ideální sídlo pro císaře, nejmocnějšího a nejváženějšího muže čínského impéria. A dodnes, ačkoli byl zpřístupněn již v roce 1911, po pádu dynastie Čching, je tento masivní palácový komplexu opředen nádechem tajemství, jehož poznání přísluší jen zasvěceným. Především lze ale "město" uprostřed Pekingu hodnotit jako unikát a skvost především z hlediska architektonického. Jeho stavba započala kolem roku 1406, a i když se na něm mnohokrát podepsaly dynastické převraty, dodnes si víceméně zachovává svoji původní podobu. A to u většiny z necelé tisícovky zde stojících budov, ohraničených z jihu legendárním Náměstím Nebeského klidu. Ne náhodou byl také tento klenot světového stavebnictví v roce 1987 zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Jinými slovy navštívit Peking a přitom nevidět Zakázané město by byl opravdový hřích. Jen počítejte s tím, že během význačných lidových svátků na vás mohou s jeho zdí shlížet podobizny Mao Ce-tunga, Lenina, Marxe, Engelse a dalších, v našich luzích a hájích nepopulárních dějinných postav. Ale tak už to v dnešní Číně prostě chodí.
České znění. 
Top of page