Jan Kalvín / Johannes Calvin: Reformator und Reizfigur (2009)

Dokument prináša obraz Jána Kalvína ako jedného z najväčších reformátorov 16. storočia. Napriek rôznym názorom na jeho osobnosť, jedna skutočnosť zostáva: tento pracovitý askéta položil nielen jeden zo základných kameňov reformácie, ale vo veľkej miere ovplyvnil aj náš súčasný spôsob života, naše vnímanie pracovnej morálky a individuality. Kto bol Ján Kalvín? A čo ho viedlo k tomu, aby vytvoril doktrínu, ktorá bola neskôr nazvaná kalvinizmus a oslovuje ľudí na celom svete dokonca až dodnes?
Slovenské znění.

http://www.filefactory.com/file/6oo84kxsanqf/n/Jan-Kalvin.avi.001
http://www.filefactory.com/file/rggyq8ua6lh/n/Jan-Kalvin.avi.002
http://www.filefactory.com/file/1wtjlgk52t9x/n/Jan-Kalvin.avi.003
 
Top of page