Mumbai: Sen a nepoměr / Mumbai: The Dream and Excess (2009)

Mumbai. Indická perla, která se svým současným pánům vymyká kontrole. Dříve honosné město začalo po odchodu Britů dynamicky růst a dnes patří s téměř 20 miliony obyvatel k nejlidnatějším metropolím světa. Se všemi radostmi i starostmi tak typickými pro všechny megapole. Mumbai je ze dvou stran svírána mořem, a tak musí řešit především problémy s bydlením. Každý den přicházejí do tohoto zlatého města stovky nových lidí, aby dosáhly na svůj sen. Jejich příběhy začínají v nouzových koloniích, které mají být tranzitní stanicí k vytouženému bydlení. V Mumbai tak vedle sebe vyrostly dva odlišné světy, které jsou na sobě ale zároveň zcela závislé.
České znění.

http://www.filefactory.com/file/3l0ko6byerqp/n/Mumbai-sen-a-nepomer_v2.avi.001
http://www.filefactory.com/file/1tttx4zk85o9/n/Mumbai-sen-a-nepomer_v2.avi.002
http://www.filefactory.com/file/3ha2cx7gshg5/n/Mumbai-sen-a-nepomer_v2.avi.003

Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page