Spor o velký třesk / Lost Horizons: The Big Bang (2008)

Od pradávna se lidé zajímali o to, odkud se vlastně vzal svět, ve kterém žijí. Každá doba, každá civilizace, každé náboženství mělo svou verzi. V roce 1929 dospěl americký astronom Edwin Hubble k závěru, že vesmír se neustále proměňuje a rozpíná. Přišel totiž na to, že galaxie se od sebe ohromující rychlostí vzdalují. Jeho tvrzení vyvolalo značnou diskusi a oponenti z řad příznivců konkurenční teorie "stacionárního vesmíru" dokonce přišli s ironickým názvem, který se zažil - "velký třesk". Hubblova teorie je dnes téměř obecně přijímaným faktem, ale zdá se, že definitivní (či spíše jasnější?) odpověď na "počátek počátků" dají experimenty, které v CERNu u Ženevy plánuje mezinárodní tým vědců za pomoci obřího urychlovače.
České znění.

http://www.filefactory.com/file/c5a2a34/n/Spor-o-velky-tresk-(2008-czdab).part1.rar
http://www.filefactory.com/file/4zhkyxnf7h5v/n/Spor-o-velky-tresk-(2008-czdab).part2.rar
http://www.filefactory.com/file/5rzav5hawmp7/n/Spor-o-velky-tresk-(2008-czdab).part3.rar
http://www.filefactory.com/file/63aqppj2akjv/n/Spor-o-velky-tresk-(2008-czdab).part4.rar

Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page