Milý strýčku Hitlere / Dear Uncle Hitler (2010)

Milý strýčku Hitlere! Milovaný Vůdce! Vážený Vůdce a Říšský kancléři! Tak začínaly desetitisíce dopisů Adolfu Hitlerovi, které našla Rudá armáda na konci 2. světové války v troskách Nového říšského kancléřství v Berlíně. Šedesát let ležely v jednom moskevském archivu, než byly zpřístupněny. Jsou kuriózním svědectvím o nadějích a představách, které mnozí Němci do osoby "Vůdce" vkládaly. V průběhu času tak zachycují proměňující se náladu společnosti v nacistickém Německu v letech 1933-1945.
České znění.

http://www.filefactory.com/file/cb6cf00/n/Mily_strycku_Hitlere.mpg.001
http://www.filefactory.com/file/cb6cfcf/n/Mily_strycku_Hitlere.mpg.002
http://www.filefactory.com/file/cb6cc8e/n/Mily_strycku_Hitlere.mpg.003
 
Top of page