Gambleři nám stárnou (2011)

Současná situace na stále se rozšiřujícím trhu s hazardními hrami se v České republice mění v epidemii. V posledních letech čeští hazardní hráči prosázeli sto miliard korun ročně, další miliardy získané zločinem byly ve zdejších hernách "vyprány". Česká republika se stala rájem hazardu, zemí s největším počtem zaregistrovaných heren na počet obyvatel na světě!!! Nárůst počtu heren, stejně jako rizika spojená s patologickým hráčstvím začínají být u nás problémem, na který stále častěji upozorňují psychiatři, psychologové, sociologové, starostové a zastupitelé obcí a samozřejmě veřejnost, především rodinní příslušníci hazardních hráčů, kterým se hroutí svět a osobní vztahy. Zatímco v minulých letech jsme v hernách u výherních automatů mohli vídat především mladé lidi, dochází v poslední době k varující proměně. Hazardním hrám propadá stále více starších mužů dokonce v důchodovém věku. To je v evropském měřítku rarita. Se vzrůstajícím počtem heren roste kriminalita, praní špinavých peněz, vytváření hráčských závislostí, rozvracení rodin, domácí násilí, ohrožení psychického vývoje dětí a mládeže, zvyšuje se obchod s drogami a prostituce. Gambleři se často nacházejí v tak zoufalé situaci, že pro vysvobození z propasti dluhů si až 600 z nich ročně zvolí sebevraždu. Naléhavost řešení tohoto problému si uvědomují i města, která se spojila ve Sdružení měst a obcí proti hazardu. Spolu s občanským sdružením Stop hazardu přijalo petici, kterou kromě tisíců jednotlivých občanů podepsalo už více než 40 organizací a sdružení...
České znění.

http://www.filefactory.com/file/3md0jaqzsi1l/n/Gambleri_nam_starnou.rar

Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page