Priemysel mobilných telefónov pred súdom / Cell Phones: An Industry On Trial (2006)

2 miliardy ľudí na celom svete používajú mobilný telefón bez toho, že by vedeli, že vlny vysielané počas každého hovoru pomaly poškodzujú ich mozog. Pred niekoľkými rokmi mobilní operátori poverili profesora Carloa, špecialistu na prenos vĺn, aby dokázal, že používanie mobilného telefónu je neškodné. Ale jeho analýza dokázala práve opak: používanie mobilného telefónu zvyšuje riziko rakoviny mozgu. Dokument prináša informácie, akým smerom sa uberá výroba mobilných telefónov po tomto odhalení.
Slovenské znění. 
Top of page