Technika proti teroru / High tech war on terror (2008)

Žijeme v době, kterou poznamenalo 11. září 2001 ve Spojených státech, válečné operace na Středním východě a v Afghánistánu, teroristické útoky v Londýně a v Madridu, neklid a napětí, které může kdykoliv a kdekoliv eskalovat v další násilné akce. Státní orgány se vedle rutinní bezpečnostní práce snaží předcházet teroristickému nebezpečí nasazením nejmodernější techniky (bezpečnostní kamery, biometrická identifikace osob, detekce nebezpečných látek apod.). Důležitou roli při tom hraje i vědecký výzkum organizovaný státními i soukromými institucemi a univerzitami. Žádná pozornost naopak není věnována otázkám případného narušení osobní svobody při použití takových technologií.
České znění.

http://www.filefactory.com/file/493vxsele2nt/n/Technika_proti_teroru.avi

Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page