Císař Franz Josef a 1. světová válka / Emperor Franz Joseph and the World War I. (2009)

Osobní život císaře Franze Josefa I. nebyl nikterak šťastný, Jeho manželkou byla Alžběta Bavorská zvaná též Sissi. Jejich manželský život nedopadl dobře kvůli intrikám na vídeňském dvoře. Během cestování císařovnu probodl anarchista Luigi Lucheni na břehu Ženevského jezera. Císařův syn Rudolf spáchal sebevraždu na svém loveckém zámečku, bratr Františka Josefa Maxmilián byl zavražděn v Mexiku, pozdější následník trůnu František Ferdinand d’Este byl zavražděn v Sarajevu, což byla záminka pro vypuknutí I. světové války, kterou vyhlásilo Rakousko Srbsku 28. července roku 1914. Vzhledem k tomu, že neměl císař jiné příbuzenstvo, jmenoval následníkem trůnu svého prasynovce Karla (pozdější císař Karel I.). Zdravotní stav císaře se neustále zhoršoval. Císař nakonec umírá po zápalu plic 21. listopadu roku 1916. Na trůn nastupuje Karel I. a vládne pouhé dva roky, do konce pro Rakousko prohrané I. světové války. Roku 1918 definitivně zanikla Habsburská monarchie.
Slovenské znění.

http://www.filefactory.com/file/2rp8l52xxc35/n/Cisar-Franz-Josef-a-1-svetova-valka.part1.rar
http://www.filefactory.com/file/623kqgtbny8x/n/Cisar-Franz-Josef-a-1-svetova-valka.part2.rar
http://www.filefactory.com/file/6gtf54ycq25r/n/Cisar-Franz-Josef-a-1-svetova-valka.part3.rar
 
Top of page