Čarodějnice / Witches (2003)

3dílný dokumentární cyklus. České znění.

E1 - Sabat
Evropa v jedenáctém století je pustou krajinou s rozsáhlými lesy a nekonečnými močály. Malé osady jsou rozptýlené. Železo je málem vzácnější než zlato, sotva nějaká stavba z kamene. Dřevo je nejdůležitější surovinou, jeho získání je nebezpečné. V lesích žijí divoká zvířata a divocí lidé. Les je místem kouzel. Ukrývá to, čemu lidé nerozumějí. Obecně platí, že každá společnost si vykonstruuje něco, co představuje něco podivného, nepříjemného, špatného. V minulosti připadla tato role i takzvaným čarodějnicím. Lidé věřili v černou magii od pradávna. O čarodějnicích se však přitom ještě dlouho nemluvilo. Lidé se báli kouzelnic a zlých příšer, které létají v noci. Středověká církev to považovala za výplody fantazie, ďábelské iluze. Proti těmto pohanským pověrám bojovali kněží kázáními a církevními tresty. Stavěli se však proti krutému pronásledování domnělých čarodějnic, jako tomu bylo v bavorském Vöttingu. V řadě případů zašel strach lidí tak daleko, že údajné čarodějnice nejen zabili, ale dokonce i pozřeli. K tomu se vztahuje mezi jinými výnos Karla Velikého věnovaný podmaněným Sasům, jenž v takovém případě hrozí trestem smrti. Středověká církev vycházela z toho, že existují lidé, které na čarodějnice věří, ale že to jsou v zásadě hloupí, pověrčiví lidé, které je nutné lépe vzdělávat, aby nevěřili těmto ďábelským klamům. Ale dodnes například celosvětově existuje, někde občas dokonce bují: fenomén sousedské nevraživosti.

E2 - Hranice
Aby někde v raném novověku proces s čarodějnicí vůbec začal, musela se pro to připravit půda, to znamená, že se nestávalo, že by kdosi zničehonic vznesl u soudu obžalobu a pak byl někdo za čarodějnictví zatčen a popraven. Daleko dříve totiž začaly kolovat řeči, šířit se pověsti, a v Rheinbachu to lze zcela přesně doložit, že fámy hrají svou roli. Určité osoby nebo i skupiny osob byly pomlouvány, že jsou čaroději či čarodějnicemi. Historik Thomas Becker z Bonnské univerzity připomíná, že pomocí takových pomluv si lidé vyrovnávali nevyřízené účty. Často jsou to sousedé, kteří se vzájemně udávají. Nejváženější občané Rheinbachu zastávají funkci městských přísedících u soudu. Historik Thomas Becker události v Rheinbachu rekonstruoval. Podkladem jeho bádání je vzácná faksimile, která byla uložena v bývalé jezuitské koleji v Bad Münstereifelu. Autorem je Hermann Löher, přísedící u soudu s čarodějnicemi: Pachatel, oběť i svědek v jedné osobě. Jeho životní zpověď jedinečným způsobem vnáší světlo do temné kapitoly německých dějin. „Naléhavý, ponížený a žalostný nářek zbožných nevinných, kde jasně a zřetelně může vrchnost i všichni vrchní úředníci včetně jejich patolízalů zjistit, jak ubozí, nevinní a zbožní lidé…“ V roce 1631 se stal nejmladším členem kolégia soudních přísedících, to znamená jednou ze sedmi osob, které v procesech vynášely odsuzující rozsudky. Když se tehdy stal přísedícím, procesy s čarodějnicemi v Rheinbachu začínaly. Hermann Löher je tedy od počátku u toho, nese také odpovědnost za první rozsudky, které podpořil. První oznámení se týkala nemajetných žen z nižších vrstev. Ženy byly vyslýchány v čarodějnické věži v Rheinbachu a na mučící židli jim byly kladeny ponižující otázky. Při tomto postupu neměly obviněné šanci, aby svou nevinu dokázaly. Zhoubný fenomén ’obětních beránků’ dodnes není minulostí.

E3 - Valpuržina noc
Na všech kontinentech se vyprávějí staré pohádky o kouzelnících a zlých vílách. Chaloupku na kuří nožce obývá v Rusku čarodějnice Baba Jaga. Černý kocour jako symbol ďábla je jejím stálým společníkem. Ale teprve od grimmovských časů je čarodějnice po celém světě stará a shrbená. Motivy z Jeníčka a Mařenky proměnily pohádky po celém světě. Jiné prvky mají naopak prastaré kořeny: obžerství či létání vzduchem. Musíme se samozřejmě ptát, jak se vlastně čarodějnice do pohádek zatoulaly. To je předlouhá historie. Existovaly již v antice, orientu, starověku, Řekové mají své čarodějnické představy. Římská bohyně Hekaté se vyskytuje i u Germánů a pohanských národů ve střední Evropě. Při hledání pradávných kořenů pohádek pronikli bratři Grimmové do starogermánského myšlenkového světa. Vlivem křesťanství interpretovali pohádkovou čarodějnici jako prokletí pohanské bohyně. U Germánů je víra v bohyni divokého lovu Holdu a její noční družinu široce rozšířená. Po staletí v noci pokládali na stůl mísy s jídlem, aby ji obměkčili. Tato bohyně není nikdo jiný než paní Holle či paní Zima z pohádek bratří Grimmů, která natřásá peřiny a umí vyčarovat počasí. Paní Holle je germánská bohyně smrti. Hel či Hellje nebo Holle. Je zajímavé, že smrt nebo paní říše mrtvých byla u Germánů ženského pohlaví, stejně jako ještě dneska ve Francii „Madame Le Mort“. Tato paní Holle je ambivalentní: v pověstech odměňuje ty, kteří jsou pilní, pečliví a věrní, a trestá ty, kteří jsou lajdáčtí, nevěrní a tak dále. A paní Holle má ještě něco navíc na rozdíl od ostatních pohádkových čarodějnic, a to nejen díky svému mytologickému věku, ale i díky svým vlastnostem: je totiž moudrá a spravedlivá, což ostatní čarodějnice zpravidla nejsou.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page