Utajená města Amazonie / Secret cities of the Amazon (2008)

V průběhu staletí se řada badatelů marně pokoušela objevit ztracené civilizace, jež se prý skrývaly v Amazonii. Nyní nová vědecká generace znovu oživuje teorie o Eldorádu. Hluboko v Amazonském pralese se našly důkazy o ohromných početných civilizacích, které radikálně zpochybňují obecný názor o vzhledu západní hemisféry před příchodem Kolumba. Vědci ve 20. století zastávali názor, že lidé nemohli tuhle oblast obývat v hojném počtu. Jedním z klíčových argumentů bylo, že kyselá červená amazonská půda neobsahuje dostatek živin na to, aby se zde dalo vypěstovat velké množství plodin. Jedná se o přesvědčivé tvrzení odpovídající obecnému přesvědčení, že Amazonský prales je panenský a nedotčený člověkem. Dnes však archeologové a geografové odhalují pozoruhodné důkazy, které by mohly od základů změnit naši původní představu o Amazonii a inteligentních národech, jež zde žily po staletí.
České znění. 
Top of page