Utajená města Amazonie / Secret cities of the Amazon (2008)

V průběhu staletí se řada badatelů marně pokoušela objevit ztracené civilizace, jež se prý skrývaly v Amazonii. Nyní nová vědecká generace znovu oživuje teorie o Eldorádu. Hluboko v Amazonském pralese se našly důkazy o ohromných početných civilizacích, které radikálně zpochybňují obecný názor o vzhledu západní hemisféry před příchodem Kolumba. Vědci ve 20. století zastávali názor, že lidé nemohli tuhle oblast obývat v hojném počtu. Jedním z klíčových argumentů bylo, že kyselá červená amazonská půda neobsahuje dostatek živin na to, aby se zde dalo vypěstovat velké množství plodin. Jedná se o přesvědčivé tvrzení odpovídající obecnému přesvědčení, že Amazonský prales je panenský a nedotčený člověkem. Dnes však archeologové a geografové odhalují pozoruhodné důkazy, které by mohly od základů změnit naši původní představu o Amazonii a inteligentních národech, jež zde žily po staletí.
České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page