Danielův svět (2014)

Daniel je mladý muž. Daniel je student a spisovatel. Daniel je také pedofil. Je zamilovaný a vlastní orientaci netají, a to ani před rodiči Míši – chlapce, do kterého se před třemi roky zamiloval. Daniel se nikdy Míši intimně nedotkl, ani neublížil žádnému jinému dítěti. Jeho láska je intenzivní a velmi romantická, má však jasné hranice. Současně je to láska bez perspektiv. Daniel se z ní nemůže vyznat, ani ji jinak než platonicky naplnit. Navíc se s každým dalším rokem nevyhnutelně blíží doba, kdy ji ztratí. Míša totiž dospívá. Daniel se tak stejně jako jeho přátelé z české pedofilní komunity musí každodenně sám sebe ptát, jestli se mu někdy povede žít spokojený život. Je vůbec něco podobného možné v době, kdy má pro společnost slovo pedofilie stejný význam jako sexuální zneužívání? Celovečerní dokumentární film Danielův svět sleduje v horizontu jednoho roku životní radosti a strasti lidí, kterým příroda nadělila do vínku pedofilní sexualitu. Paralelně s Danielovou zpovědí nahlíží do utajené komunity českých nekriminálních pedofilů. Vzniká tak intimní příběh zakázané lásky a neustálého boje za smíření se sebou samým i za možnost přijetí uvnitř společnosti.
České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page