Atlantropa - sen o novém světadílu / Atlantropa - Der Traum vom neuen Kontinent (2005)

Životním snem mnichovského architekta Hermanna Soergla bylo změnit tvář naší planety. Podle jeho zdánlivě fantastických ideji, které rozpracoval do řady podrobných a promyšlených plánů, se měla spojit Evropa s Afrikou a dát tak vzniknout novému kontinentu - Atlantropě. Chtěl toho dosáhnout stavbou přehrady v Gibraltarském průlivu dlouhé třicet pět kilometrů a následovným vysušením asi 25% plochy Středozemního moře. Dalším propojením obou kontinentů měl být most spojující Itálii s Tuniskem. Na území Belgického Konga a v Jižní Africe se počítalo s výstavbou obřích zavlažovacích jezer. Dnes jsou Soerglovy představy dávno zapomenuty, ale přeci jen měly své racionální jádro. Technicky byly - byť za značných finančních nákladů a v neuvěřitelném časovém horizontu 150 let - proveditelné. A navíc v nich ve třicátých letech minulého století jistá část veřejnosti spatřovala řešení problémů souvisejích s růstem obyvatelstva naší planety, nedostatkem vody a energie.
České znění. 
Top of page