Okamžik smrti / Moment of Death (2008)

Po většinu historie lidstva bylo cílené zastavení činnosti srdce považováno za vraždu. Dnes se ale dá s okamžikem smrti manipulovat a dokonce jej využít k prodloužení života. Pacient je v podstatě mrtvý. Na EEG není žádná aktivita, srdce a plíce se zastaví a do těla přestane proudit krev. Přesto jsou lékaři schopni vrátit pacienta zpátky do života. Hranice smrti se tím posunula zase o kus dál. Jak vlastně definovat okamžik smrti? Je to chvíle, kdy naposledy vydechneme? Nebo když se v mozku objeví poslední myšlenka? Či moment, kdy přestane bít srdce?
České znění. 
Top of page