Paní Čankajšková / Madame Chiang Kai-Shek (2010)

Co víme o Číně? Fascinuje nás období velkých císařů, máme povědomí o maoismu a uvědomujeme si rostoucí význam této země ve světě. Jedna z nejzajímavějších epoch novodobé čínské historie však zůstává stranou zájmu. A právě s ní se nyní máme šanci podrobněji seznámit skrze osud ženy, která ji pomáhala vytvářet. Paní Čankajšková, rodným jménem Sung Mej-ling, byla nesmírně zajímavou osobností. Už jen proto, že v mládí uměla daleko lépe anglicky než čínsky. Pocházela z bohaté a vlivné rodiny a vystudovala ve Spojených státech, což bylo pro dívku na počátku dvacátého století dost neobvyklé. Když se v roce 1917 vrátila do Číny, byla její sestra manželkou nejvyššího představitele země Sunjatsena. Pro vzdělané děvče z vyšších kruhů bylo jen přirozené, že se začalo rozhlížet po vhodné partii. A tou se stal Sunjatsenův nástupce Čankajšek. Ambiciózní politik toužil po sjednocení rozpolcené země a zamýšlel stát se nejvyšším z nejvyšších. To se ale nakonec povedlo jeho politickému protivníkovi Maovi. Nicméně paní Čankajšková toho udělala za dobu svého působení v roli manželky vysokého politika pro Čínu až až. Od padesátých let žila s Čankajškem na Tchaj-wanu. Zemřela ve věku požehnaných sto pěti let.
České znění. 
Top of page