Paní Čankajšková / Madame Chiang Kai-Shek (2010)

Co víme o Číně? Fascinuje nás období velkých císařů, máme povědomí o maoismu a uvědomujeme si rostoucí význam této země ve světě. Jedna z nejzajímavějších epoch novodobé čínské historie však zůstává stranou zájmu. A právě s ní se nyní máme šanci podrobněji seznámit skrze osud ženy, která ji pomáhala vytvářet. Paní Čankajšková, rodným jménem Sung Mej-ling, byla nesmírně zajímavou osobností. Už jen proto, že v mládí uměla daleko lépe anglicky než čínsky. Pocházela z bohaté a vlivné rodiny a vystudovala ve Spojených státech, což bylo pro dívku na počátku dvacátého století dost neobvyklé. Když se v roce 1917 vrátila do Číny, byla její sestra manželkou nejvyššího představitele země Sunjatsena. Pro vzdělané děvče z vyšších kruhů bylo jen přirozené, že se začalo rozhlížet po vhodné partii. A tou se stal Sunjatsenův nástupce Čankajšek. Ambiciózní politik toužil po sjednocení rozpolcené země a zamýšlel stát se nejvyšším z nejvyšších. To se ale nakonec povedlo jeho politickému protivníkovi Maovi. Nicméně paní Čankajšková toho udělala za dobu svého působení v roli manželky vysokého politika pro Čínu až až. Od padesátých let žila s Čankajškem na Tchaj-wanu. Zemřela ve věku požehnaných sto pěti let.
České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page