Biodynamické zemědělství (2014)

Biodynamičtí zemědělci v tomto dílu Našeho venkova vycházejí z přednášek všestranného učence Rudolfa Steinera, který studoval vliv planet na přírodu, zvířata i člověka. Preparáty se připravují v koncentrovaném množství a připomínají homeopatika, užívají se jako hnojivo a jsou i ochranou před škůdci. Podíváme se na statek Fořt (jeden ze 17 ekologických statků v KRNAPu), kde se tradičně na jaře kolem Velikonoc scházejí i další biodynamičtí zemědělci. Pracuje zde manželský pár Němec a Švýcarka Joachim Dutschke se ženou Agnes Murbach. Usadili se u nás na statku Fořt u Vrchlabí před šestnácti lety. Hospodaří na 180 ha. Mají 200 dojnic. Další pár jsou manželé Lenhartovi. Vydáme se za nimi do Českých Kopist. Základy biodynamiky se naučili na statku Fořt, kde se spolu seznámili a kam se vracejí nejen na jaře, kdy se tam vyrábí biodynamické preparáty. V camphillu v Českých Kopistech manželé žijí s několika postiženými, práci na poli zvládají v době sklizní díky dobrovolníkům z různých míst Evropy. Sociální rozměr života Lenhartovým pomohl ve vesnici, kde nejsou jinak ekologickému zemědělství nakloněni, najít své místo a překonat označení "náplava".
České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page