Vynález pásové výroby / Assembly Line, The (2013)

Naše domácnosti jsou plné spotřebního zboží, přesto se málokdy ptáme, jak bylo možné je vyrobit v takovém množství. Odpověď souvisí se standardizací, efektivitou a také Henrym Fordem. Tento americký továrník řešil počátkem 20. století otázku, jak zvýšit prodej svých automobilů. Ty byly v té době pro většinu lidí drahé, jelikož i jejich výrobní náklady byly vysoké a celková produkce zabrala mnoho času. Ford se tedy zamyslel, jak vyrobit vůz za nižší cenu a zlomek času. Napadlo jej změnit celkovou koncepci. Místo aby dělníci mezi jednotlivými stanovišti přecházeli a díly si všude nosili s sebou, což mělo za následek značný zmatek a bylo prostorově nepraktické, měly součásti postupně projíždět kolem pracovníků na pohyblivém montážním pásu. Vynález zavedený poprvé v roce 1913 v Highland Park v Michiganu se stal skutečnou revolucí, která byla postupně přejata i dalšími výrobními odvětvími.
České znění. 
Top of page