Smích jako lidská přirozenost (2011)

Oficiální věda fenomén smíchu dlouho přehlížela. A tak většina otázek týkajících se jeho původu, účelu a mechanismu fungování stále zůstává bez odpovědi. Medicína prostřednictvím studia mozkových chorob zjistila, že v lidském mozku neexistuje jediné centrum smíchu, ale že se tam nachází množství zón, které se smíchem nějakým způsobem souvisejí. Tyto zóny se vyskytují jak ve vývojově nejstarších, tak v nejmladších částech nervové soustavy člověka. Smích není reflex, ale komplexní neuronový program. Smích je tajemství, kterému se snaží přijít na kloub někteří nekonformní vědci. Jsou průkopníky "vědy o smíchu". Vycházejí z přesvědčení, že smích je určujícím faktorem pro pochopení člověka a jeho vývoje, a přinášejí o tom další a další důkazy.
České znění. 
Top of page