Spiritualita na prodej / Sale on Spirituality (2012)

Náboženská turistika dokonce ani v dnešní době není v krizi. Čím dál víc západních turistů odjíždí na druhý konec světa hledat spiritualitu. Kromě specializovaných cestovních kanceláří vzniklo v poslední době také hodně ne zcela běžných iniciativ, například klášter Tham Krabok v Thajsku nabízí obzvláště tvrdou detoxikační léčbu. Závislí na heroinu, kokainu nebo alkoholu tu na vlastní kůži během dovolené mohou prožívat spojení buddhismu a drsné léčby. V Turecku zase program Na jeden měsíc-Súfím umožňuje ponořit se do tajemných rituálů súfíjské kultury, mystické a často skandalizované větve islámu. I ve Francii vznikají různé nové směry. Novinkou je například šamanismus. Majitelé podniků, vedoucí pracovníci i zaměstnanci, ti všichni doufají, že právě tady najdou klíč k úspěchu. V kraji Finistér odolává volání moderní doby zase skupina druidů a snaží se pokračovat v keltských tradicích.
České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page