Komunita (2013)

Příběh z dokumentárního cyklu Náš venkov se odehrává v prostředí terapeutické komunity Salebra. Lidé, kteří propadli drogám, se hledají na vesnici. Pracují na poli, starají se o hospodářská zvířata, pomáhají lesníkům čistit les, v zimě zase pomáhají ve vesnici při sněhových kalamitách. To vše kvůli tomu, aby pozměnili svůj přístup k životu a snad i hodnotový systém tak, aby mohli stát na svých vlastních nohou. Smyslem tohoto pořadu je ukázat tradiční vesnickou každodennost jako prostředek ke změně polorozbořeného života. Co lze takto v člověku změnit, a co ne?
České znění. 
Top of page