Indická nemocnice pro divoká zvířata / India's jungle book hospital (2010)

Ásám je indický stát na severovýchodě Indie. Chráněná území v Ásámu zabezpečují ochranu ohrožených druhů, jako jsou nosorožec indický, tygr a slon asijský. Právě díky tomu, že umožňují přežití nejméně 15 kriticky ohroženým zvířecím druhům, staly se zdejší národní parky Kaziranga a Manas součástí světového dědictví UNESCO.
I přes veškerou ochranu však počty divoce žijících zvířat v Indii rapidně klesají. Na jejich úbytku se podílejí zejména pytláci, kteří národní parky nelítostně plení kvůli vzácným trofejím a ziskům z prodeje sloních klů či nosorožčích rohů. Kromě pytláckých nájezdů ale zvířata podléhají také přirozeným nepřátelům, a zejména chorobám a parazitům.
Právě proto zde bylo v roce 2002 založeno Středisko ochrany divoké zvěře, které se snaží zachránit co nejvíce zvířat postižených ať už lidskou činností, tak nepříznivými přírodními podmínkami nebo nemocemi. Jeho činnost zajišťují veterináři a ošetřovatelé, kteří vyjíždějí za naléhavými případy jak do národních parků, tak třeba do blízkých vesnic, do kterých se divoká zvířata zatoulají. A pacienti, kteří jsou do veterinární nemocnice Střediska přiváženi, bývají opravdu rozmanití, malým gibbonem počínaje, levharty nebo tygry konče. O ty všechny se Středisko stará s tím, že po vyléčení je navrátí zpět do volné přírody, případně je předá zoologickým zahradám, které se o zvířata postarají.
Kromě záchrany a léčení zvířat realizuje Středisko v okolních vesnicích také osvětovou kampaň za záchranu divoké zvěře. A přestože jsou zdejší vesničané chudí a ochrana zvířat pro ně není prioritou, mnohaletá a pracná osvěta přináší své ovoce. Začínají si uvědomovat význam divoké zvěře a důležitost její ochrany. A díky tomu se v národním parku Kaziranga také podařilo téměř zastavit masakrování velmi vzácných nosorožců indických.
České znění.Špatný vTTIP!

Transatlantická obchodní a investiční smlouva (TTIP) je právě projednávaná úmluva nebývalého rozsahu. Má prý vzájemně pomoci ekonomikám EU a USA. Údajný vznik nových pracovních míst ovšem zpochybňují dosavadní zkušenosti s obdobnou dohodou NAFTA a jinými. Dá se očekávat spíše likvidace mnoha podniků, farem i míst pod masivním tlakem dovozů z USA. Pod masivním tlakem USA je ostatně i vyjednávání samotné. To probíhá s vyloučením veřejnosti, v naprostém utajení.

Kvůli odlišně fungujícímu regulačnímu systému navíc mají americké produkty (včetně potravin) často významná rizika zdravotní i environmentální. TTIP také hrozí odstartovat „závod ke dnu“ – drastické zhoršování mnoha životních aspektů občanů v EU i USA ve snaze vyhovět velkému byznysu. Obří zisky by naopak připadly velkým nadnárodním korporacím (jako již uváděné Monsanto nebo Walmart), kterým by již nadále nedokázaly vzdorovat oslabené právní systémy jednotlivých států. Pokud Vám tato situace není lhostejná, neváhejte podpořit celoevropskou iniciativu proti této superúmluvě na vttip.cz nebo stop-ttip.org (popř. stop-ttip.cz).

Update (7/2016): Výše uvedené se zdá potvrzovat i právě přidaný dokument nizozemské veřejnoprávní televize VPRO s názvem TTIP: Might is Right (2015), který se zaměřuje zejména na současnou praxi tzv. arbitrážních tribunálů. A hlavně text uniklé dohody TTIP (naprosté většiny jejích kapitol), kterou zveřejnila organizace Greenpeace na podpora.greenpeace.cz/TTIP. Pro úplnost nutno dodat, že o obchod s ČR/EU se v první řadě nejedná ani Číně a samozřejmě ani Rusku.


 
Top of page