Indická nemocnice pro divoká zvířata / India's jungle book hospital (2010)

Ásám je indický stát na severovýchodě Indie. Chráněná území v Ásámu zabezpečují ochranu ohrožených druhů, jako jsou nosorožec indický, tygr a slon asijský. Právě díky tomu, že umožňují přežití nejméně 15 kriticky ohroženým zvířecím druhům, staly se zdejší národní parky Kaziranga a Manas součástí světového dědictví UNESCO.
I přes veškerou ochranu však počty divoce žijících zvířat v Indii rapidně klesají. Na jejich úbytku se podílejí zejména pytláci, kteří národní parky nelítostně plení kvůli vzácným trofejím a ziskům z prodeje sloních klů či nosorožčích rohů. Kromě pytláckých nájezdů ale zvířata podléhají také přirozeným nepřátelům, a zejména chorobám a parazitům.
Právě proto zde bylo v roce 2002 založeno Středisko ochrany divoké zvěře, které se snaží zachránit co nejvíce zvířat postižených ať už lidskou činností, tak nepříznivými přírodními podmínkami nebo nemocemi. Jeho činnost zajišťují veterináři a ošetřovatelé, kteří vyjíždějí za naléhavými případy jak do národních parků, tak třeba do blízkých vesnic, do kterých se divoká zvířata zatoulají. A pacienti, kteří jsou do veterinární nemocnice Střediska přiváženi, bývají opravdu rozmanití, malým gibbonem počínaje, levharty nebo tygry konče. O ty všechny se Středisko stará s tím, že po vyléčení je navrátí zpět do volné přírody, případně je předá zoologickým zahradám, které se o zvířata postarají.
Kromě záchrany a léčení zvířat realizuje Středisko v okolních vesnicích také osvětovou kampaň za záchranu divoké zvěře. A přestože jsou zdejší vesničané chudí a ochrana zvířat pro ně není prioritou, mnohaletá a pracná osvěta přináší své ovoce. Začínají si uvědomovat význam divoké zvěře a důležitost její ochrany. A díky tomu se v národním parku Kaziranga také podařilo téměř zastavit masakrování velmi vzácných nosorožců indických.
České znění. 
Top of page